Laluan Pengeluaran

Laluan Pengeluaran

Setelah mendapat persetujuan pesanan dari pelanggan, pengurus bekalan kami akan mengeluarkan arahan produksi ke jabatan produksi, dan dia akan mengesan keseluruhan proses pengeluaran dan mengemas kini pelanggan kami terutama untuk produk yang dibuat khusus.

Kami akan memaklumkan pelanggan kami mengenai sebarang masalah atau kelewatan pengeluaran dan memberi nasihat mengenai alternatif dan penyelesaian kami.